AVG tips: Omgaan met uw pc/laptop op kantoor of thuis

Hoe staat het eigenlijk met uw laptop of desktop?
Heeft u daar cliëntgegevens op staan? Als dat het geval is, hoe is uw laptop/pc beveiligd? Hoe sterk is uw wachtwoord? Weet u wat u moet doen als uw laptop wordt gestolen?
In de praktijk blijkt dat zeker 50% de beveiliging niet op orde heeft of niet weet wat ze moeten doen bij een ‘datalek’.

Uiteraard bent u verplicht om uw klantgegevens goed te beveiligen, maar dit geldt ook voor uw werkplek. Wanneer u even naar een andere afdeling loopt en u laat uw laptop/pc onbeheerd achter kan dat een risico vormen. Het is beter dat u er voor zorgt dat uw laptop/pc ook voor dat korte moment beveiligd is door middel van een wachtwoord. Zodat niet iemand even langs uw werkplek loopt en persoonsgegevens kan inzien.

avg tips

Uw smartphone/tablet

Staan daar persoonsgegevens op van uw klanten? Heb daar dan extra aandacht voor en laat uw smartphone/tablet niet onbeheerd achter(zonder wachtwoord).
Wordt uw smartphone of tablet gestolen? Meldt dit dan direct bij uw werkgever. Doet u dat niet, dan kan uw werkgever letterlijk een boete krijgen van miljoenen euro’s. Verlies van een smartphone of tablet is al jaren een van de belangrijkste oorzaken van dataverlies.

Weet u wie er allemaal bij de gegevens kunnen?
Is de data binnen uw praktijk alleen toegankelijk voor degenen die er vanuit hun rol mee moeten werken? Waarschijnlijk hoeft niet iedereen op het netwerk bij alle data te kunnen. Een administratief medewerker die voor u factureert hoeft niet alle cliëntgegevens in te zien. U kunt de gegevens eenvoudig beschermen met een heldere toegangsrechten-structuur.

Malware

Er zijn bepaalde typen malware die besmette apparaten doorzoeken op waardevolle persoonsgegevens zoals e-mailadressen, gebruikersnamen, wachtwoorden en creditcardgegevens. Deze worden vervolgens weg gesluisd naar een server die in handen is van de aanvaller.
Volgens de AVG wet is er bij besmetting door ‘gijzelsoftware’ zelfs altijd sprake van een datalek. Heeft u dus op de laptop ‘van de baas’ last van ransomware of andere digitale problemen, meldt het meteen!
Lees hier enkele tips wat u kunt doen tegen malware.

avg tips pc of laptop

Nog een paar korte tips:

  • Een post-it met inloggegevens op het scherm plakken…NIET DOEN!
  • Gebruik altijd de laatste versie van de software, download alle updates.
  • Anonimiseer gegevens als dat mogelijk is, zodat ze niet meer tot een persoon te herleiden zijn.
  • Gebruik sterke wachtwoorden
  • Maak regelmatig backups van de belangrijke gegevens, zoals persoonsgegevens. En bewaar die backups apart, dus niet op het netwerk of de PC zelf. Dit in verband met ransomware.

Lees ook deze tip: Bcc ipv cc