Hunter-CRM en de AVG. Wie doet wat?

Wat doet Hunter-CRM met betrekking tot de AVG?
Hunter-CRM is verwerker van de persoonsgegevens die u van uw klanten in het CRM systeem heeft staan. Dit houdt in dat Hunter-CRM haar klanten moet ondersteunen in het verwerken van de persoonsgegevens. Onze verantwoordelijkheid bestaat uit het zorgdragen voor de bescherming van de klantgegevens. Dit doen we door middel van het beveiligen van onze systemen. Daarnaast zullen wij onze klanten assisteren bij het tegemoetkomen aan verzoeken tot inzage, verwijdering of aanpassing van persoonsgegevens.

Wat moeten Hunter-CRM klanten zelf doen?

Iedereen die het Hunter-CRM systeem gebruikt, heeft zelf de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij handelt volgens de nieuwe wetgeving. U bent als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Denk ook aan het volgende:
Zorg ervoor dat uw cookie beleid op uw website op orde is en maak de privacy verklaring eenvoudig te vinden. Pas de privacy verklaring ook aan mocht dit nodig zijn.

U bent verplicht om een overeenkomst voor gegevensverwerking aan te gaan met alle partijen die namens u persoonsgegevens verwerken om overeenstemming te bereiken over de doeleinden waarvoor deze verwerkers de persoonsgegevens mogen gebruiken.

Zorg ervoor dat de persoonlijke gegevens die u bewaart goed worden beveiligd en beschermd.

Bewaar gegevens niet langer dan voor het doel nodig is.

Wat dient u te doen bij een datalek? Maak een plan en zorg dat de verantwoordelijken weten wat ze moeten doen.