Selecteer een pagina

AVG privacy wet

Wat zijn de rechten en plichten?

AVG privacy wet

Per 25 mei 2018 moest ieder bedrijf dat persoonsgegevens van Europese burgers verwerkt, voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd.
Veiligheid van informatie is zeer belangrijk voor Hunter-CRM en we besteden daar dan ook veel aandacht aan wat betreft onze software maar ook onze interne processen.

Hieronder een korte uitleg wat de rechten en plichten zijn van de AVG.

Op basis waarvan mag u gegevens verzamelen?

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) mag u niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag hebben. Daarom is het goed om vooraf inzicht te hebben in het type persoonsgegevens dat u wilt verwerken.

Z
Toestemming van de gebruiker
Z
Vitale belangen
Z
Wettelijke verplichting
Z
Overeenkomst
Z
Algemeen belang
Z
Gerechtvaardigd belang
AVG privacy wet

Waar moet u allemaal aan denken?

Wanneer u persoonsgegevens verwerkt, bent u verplicht een aantal zaken intern goed te regelen. U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. Ook moet u kunnen laten zien dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Register met alle verwerkingen
Gegevensbescherming beleid
(digitale) beveiliging

Wat zijn de rechten van de betrokkenen?

Onder de AVG krijgen mensen meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen als hun persoonsgegevens worden verwerkt. Hun bestaande privacyrechten worden uitgebreid. Mensen hebben recht op duidelijke informatie over wat u met hun persoonsgegevens doet. U moet uw systemen, processen en interne organisatie op deze rechten inrichten. Wat bijvoorbeeld een nieuw recht is, is het recht op ‘vergetelheid’.

Recht om in te zien
Recht om te wijzigen
Recht om gegevens over te dragen
Recht op informatie

Wat doet Hunter-CRM?

We bieden u een verwerkersovereenkomst
Indien u gebruikmaakt van Hunter-CRM dan zijn wij de ‘verwerker’ van uw gegevens. Volgends de AVG-wetgeving is het noodzakelijk om een ‘verwerkersovereenkomst’ af te sluiten met al uw verwerkers. De verwerkersovereenkomst is dus een overeenkomst tussen verantwoordelijke (de klant) en verwerker (Hunter-CRM), waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens moet omgaan.

Wij hebben voor u een aantal tips op rij gezet aangaande de AVG. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact met ons op!

AVG tip: meldplicht datalek
Omgaan met uw pc/laptop op kantoor.
Bcc ipv cc.
Voorbeeld procedure datalek melden.